top of page

Wetgeving

I - DEFINITIE VAN EEN VERPLAATSBARE RECREATIEWONING (STACARAVAN OF WOONCARAVAN)

- Volgens decreet nr. 2007-18 van 5 januari 2007, artikel R.111-33, worden als verplaatsbare recreatiewoningen beschouwd, bewoonbare landvoertuigen die zijn bestemd voor tijdelijk of seizoensgebonden recreatief gebruik en die zodanig mobiel blijven dat ze kunnen worden voortgetrokken om ze te verplaatsen, maar die op grond van de Wegcode niet aan het verkeer mogen deelnemen.

- Daarnaast is er het besluit van 28 september 2007  (betreffende het plaatsen van lichte recreatiewoningen, verplaatsbare recreatiewoningen en caravans en betreffende de campings en tot wijziging van het Franse Wetboek van Stedenbouw), artikel A.111-2, dat stelt dat, voor toepassing van artikel R. 111.33, als verplaatsbare recreatiewoningen worden beschouwd, die voertuigen die voldoen aan de norm NF "S 56 410 stacaravans: Definitie en wijze van plaatsen.

- U mag uw verplaatsbare recreatiewoning dus niet voorzien van een betonnen terras, een veranda van bouwblokken of een andere “harde” installatie (omheining, tuinhuisje) als dit de mobiliteit van uw woning ongunstig beïnvloedt. Uitsluitend demonteerbare terrassen en luifels, die de mobiliteit niet belemmeren, zijn toegestaan.

- Uw stacaravan moet op steunen geplaatst zijn die niet in de bodem verankerd zijn en kan met paaltjes, of vergelijkbare middelen, worden gestabiliseerd, die snel kunnen worden verwijderd, of met vijzels worden gestabiliseerd.

- Het aansluiten van verplaatsbare recreatiewoningen op het water-, elektriciteits-, gas-, telefoon- en televisienet of op vergelijkbare netwerken dient conform de regelgeving, normen of regels van de kunst of geldende voorschriften van het toepasselijke artikel te geschieden. Als deze gemakkelijk te demonteren zijn dan blijft het mobiele karakter van de recreatiewoning behouden.

- Verplaatsbare recreatiewoningen mogen niet verward worden met Lichte recreatiewoningen (HLL) , een algemene term waarmee accommodaties zonder fundering, die demonteerbaar zijn worden aangeduid, zoals chalets en bungalows. De wetgeving betreffende deze lichte recreatiewoningen verschilt namelijk en is strenger dan die voor verplaatsbare recreatiewoningen.

- De verplaatsbare recreatiewoning mag niet worden verward met de verplaatsbare woning (zonder de term ‘recreatie’), een algemene term waarmee caravans of “verplaatsbare landvoertuigen” worden aangeduid die als hoofdbewoning door zigeuners worden gebruikt (die sinds 1 januari 2008 woonbelasting moeten betalen en die zich op een privéterrein mogen vestigen als de gemeente geen speciale plaats voor hen heeft ingericht).

 

II - PLAATSINGSVOORWAARDEN

- Volgens decreet nr. 2007-18 van 5 januari 2007, artikel R.111-34 mogen recreatieve stacaravans enkel geplaatst worden:

  1. in de residentiële recreatieparken die onder 1° van artikel R.111-32 worden vermeld, met uitzondering van de terreinen die na 1 juli 2007 zijn ingericht en die worden geëxploiteerd door middel van overdracht of huur van standplaatsen voor de duur van meer dan één jaar, verlengbaar;

  2. op geclassificeerde kampeerterreinen in de zin van het Franse Wetboek van Toerisme;

  3. in vakantiedorpen geclassificeerd als lichte verblijf in de zin van het Franse Wetboek van Toerisme.

 

Verplaatsbare recreatiewoningen kunnen eveneens worden opgeslagen in afwachting van hun toekomstig gebruik, op:

  1. terreinen die bestemd zijn voor het collectief stallen van caravans en verplaatsbare recreatiewoningen

  2. voor het publiek toegankelijke parkeerplaatsen

  3. bepaalde opslagplaatsen voor voertuigen, zoals genoemd onder punt j) van artikel R. 421-19 en onder punt e) van artikel R.421-23 van het Franse Wetboek van Stedenbouw

 

- Voor verplaatsbare recreatiewoningen die worden geplaatst in de bij het decreet nr. 2007-18 van 5 januari 2007 (zie hierboven) voorziene inrichtingen is geen bouwvergunning vereist.

- Voor een verplaatsbare recreatiewoning is geen bouwvergunning vereist. Deze wordt immers, gezien haar status, niet aan een gebouw gelijkgesteld. Deze wordt dus (door de belastingdienst bijvoorbeeld) niet als een echt tweede verblijf beschouwd. Fiscaal gezien betaalt u als eigenaar van een stacaravan geen woonbelasting, zelfs niet als er een elektriciteits- of andere aansluiting is. Voor de verplaatsbare recreatiewoning is echter wel toeristenbelasting (taxe de séjour) verschuldigd (enkele euro's per dag). De juridische term om een stacaravan aan te duiden is ‘verplaatsbare recreatiewoning’, waarbij de term recreatie onderstreept dat de stacaravan is gemaakt voor tijdelijk en seizoensgebonden gebruik, en wettelijk niet als hoofdverblijf en voor permanente bewoning mag worden gebruikt.

- De juridische term “verplaatsbare woningen” (zonder recreatie) verwijst naar de caravans van zigeuners. De Wet van november 2005 op grond waarvan een "woonbelasting" van € 75/m² werd vastgesteld, was uitsluitend op deze categorie van toepassing en niet op stacaravans. De belasting werd in 2019 opgeheven. 

 

III- KEUZE VAN EEN CAMPING

- Er zijn in Frankrijk ongeveer 10.000 campings, maar er zijn er maar enkele die standplaatsen aan particulieren verhuren. Deze campings verschillen in grootte, voorzieningen en diensten en hanteren elk hun eigen prijzen voor de verkoop van een stacaravan en voor de huur van de bijpassende standplaats. De verschillen kunnen groot zijn (net zoals een kop koffie in Parijs duurder is dan in een dorpje op het platteland is een stacaravan op een kampeerterrein aan zee met een waterpark duurder dan die op een 2-sterren camping in het binnenland). Het is aan te bevelen om ze te vergelijken.

- Houd er ook rekening mee dat de camping, omwille van de homogeniteit en het merkimago, de keuze van een merk stacaravan kan opleggen, bepaalde kenmerken (twee hellend dak, leeftijd) verplicht kan stellen en u kan vragen om de stacaravan uitsluitend via de eigen tussenpersoon te kopen.

- Waarvoor staat het aantal sterren?


Net zoals hotels zijn de 10.000 campings in Frankrijk met een systeem van sterren geclassificeerd: 1 voor de meest eenvoudige en 4 voor de campings met de meeste faciliteiten. Deze sterren geven aan hoeveel voorzieningen er op camping zijn, maar zeggen niets over de kwaliteit of het onderhoud. Het kan dus zijn dat u een betere service heeft op een 3-sterrencamping dan op een 4-sterrencamping. Met andere woorden: alle campings hebben ongeveer hetzelfde aantal wc’s en waterpunten, maar naargelang het aantal sterren zullen de standplaatsen in grootte verschillen en worden ze ‘s nachts bewaakt... Hoe groter het aantal sterren, hoe meer douches, spoelbakken, elektrische aansluiten, enz. er zijn. Zwembad en animaties zijn daarentegen extra diensten die niet in de sterren zijn meegenomen. De prijzen liggen niet vast: een 3-sterrencamping kan daardoor duurder zijn dan een 4-sterrencamping.

 

- Waar staan kwaliteitslabels voor?
De keurmerken bij de ingang van bepaalde kampeerterreinen geven u informatie over de kwaliteit van de geboden diensten. Voor diegenen die belang hechten aan comfort beloven de kampeerterreinen van de "Camping qualité" u een warm onthaal, onberispelijke netheid, nauwkeurige informatie, een rustige standplaats met veel privacy die in harmonie is met de omgeving (www.campingqualite.com).

Het merk "qualité Tourisme", dat is afgegeven door de overheid, hanteert nagenoeg dezelfde criteria (www.qualite-tourisme.gouv.fr).

Als u milieubewust bent, verzekert het keurmerk "La clef Verte" u natuurgebieden, maximaal 50 gezinnen per hectare, goed water-, energie- en afvalbeheer en bewustmaking van vakantiegangers van het belang van natuurbehoud (www.laclefverte.org).

 

- Residentieel Recreatiepark (Parc Résidentiel de Loisirs - PRL): een PRL is een bijzonder kampeerterrein (artikel R.444-3b van het Franse Wetboek van Stedenbouw) die zich in het segment tussen een camping en timesharing-projecten bevindt. Dit Recreatiepark is hoofdzakelijk bestemd voor langdurig verhuur en niet voor vakantiegangers. Het komt niet veel voor (97 in Frankrijk), maar enkele verkopen de standplaats (perceeloverdracht) - hetgeen op een camping niet mogelijk is - andere verhuren deze voor bepaalde tijd (hotelierstelsel). De aan stacaravans toegewezen plaatsen zijn hier tevens groter dan die op een camping, met een gemiddeld oppervlak van 200 m² per standplaats, maar de prijzen liggen over het algemeen hoger.

 

IV - OPPERVLAKTE VAN UW VERPLAATSBARE WONING (STACARAVAN) EN UW STANDPLAATS

Bij het kiezen van een standplaats dient u te letten op:

- De lengte: kan ik een stacaravan van eender welke grootte plaatsen (de grootste stacaravans zijn 11 meter lang en 4 meter breed) of ben ik beperkt tot een maximale lengte ?

- De totale oppervlakte: volgens het decreet van 28 september 2007 (artikel 111-7), mag de verplaatsbare recreatiewoning niet meer dan 30% van het door de camping toegewezen oppervlak van de standplaats innemen. De afneembare luifels en terrassen (d.w.z. demonteerbaar en niet verzegeld aan de grond of aan de accommodatie) zijn hierbij niet meegerekend. Een tuinhuisje van meer dan 5 m² daarentegen of een niet verplaatsbaar terras dat niet gelijkvloers is worden voor deze 30% mee in rekening genomen.

- Op een camping zijn de staanplaatsen voor stacaravans niet noodzakelijk groter dan die van caravans. Ze moeten enkel voldoen aan de geldende normen, met een gemiddelde oppervlakte van 90 m² in * en **, 95 m² in *** en 100 m² in ****, met een minimale oppervlakte van 70 m² in * en **, en 80 m² in *** en ****. De standplaatsen overschrijden evenwel vaak het vereiste gemiddelde.

- Als u op een **** camping een gemiddelde standplaats van 100 m² heeft, mag uw stacaravan niet groter zijn dan 30 m². Als u een stacaravan van 40 m² wilt plaatsen, moet u een perceel van minimaal 135 m² aanvragen.

 

V - HUURCONTRACT VAN HET TERREIN

- Voordat u een stacaravan koopt, dient u een kampeerterrein of een recreatiepark te vinden om uw stacaravan te plaatsen en met de camping- of recreatieparkbeheerder een huurcontract op te stellen voor de standplaats. Deze bepaalt dat de verhuur tijdelijk is en uitsluitend voor recreatief verblijf. Vergeet niet dat u slechts de huurder bent van de standplaats waarop uw stacaravan staat: uw contract geldt over het algemeen voor een jaar, wordt stilzwijgend verlengd, maar niettemin kan het zijn dat er elk jaar weer over moet worden onderhandeld. De eigenaar stelt de voorzieningen op zijn terrein tot uw beschikking (zwembaden, gemeenschappelijke gedeeltes, animatie, enz.) en in ruil daarvoor bent u bepaalde lasten verschuldigd (gebruiksvergoeding, water, gas, elektriciteit, enz.) en moet u uw stacaravan verzekeren.

- Als huurder van een standplaats bij een eigenaar van een kampeerterrein dient u net als bij elke ‘mede-eigendom’ de bepalingen van het huurcontract en het huishoudelijk reglement van de camping na te leven. Vraag hiernaar en vergelijk deze voordat u een camping kiest.

- De stacaravan wordt door de verzekeraar over het algemeen beschouwd als een caravan, behalve voor het vervoer over de weg. Indien uw verzekeraar niet over een “caravan”-contract beschikt, kan hij u een contract van het type “eengezinswoning” aanbieden. Indien u problemen ondervindt om een specifieke verzekering te vinden, biedt de FFCC, de Franse Federatie voor camping- en caravantoerisme, haar leden aangepaste oplossingen aan (FFCC: 78, rue de Rivoli, 75004 PARIJS. Tel: 0 890 21 43 00)

 

VI - TRANSPORT, STELLEN EN AANSLUITEN

- Uw stacaravan dient altijd via speciaal transport te worden vervoerd. Deze operatie is relatief duur en de kosten ervan zijn in grote mate afhankelijk van de afstand die moet worden afgelegd (ongeveer € 4 à 5 per kilometer afhankelijk van het soort buitenmaats transport, en daarnaast een laad- en lostarief). De kosten van het plaatsen (stellen, aansluiten) kunnen tussen de € 500 en 2000 bedragen al naargelang de toegankelijkheid van het terrein, en soms meer indien er een hijskraan nodig is.

- Rekening houdend met al deze ‘begrotingsposten’ is een ‘all-in aankoopprijs, inclusief levering en plaatsing' te prefereren.

- Houd er rekening mee dat het stellen nauwkeurig dient te gebeuren om te zorgen dat de deuren van uw stacaravan goed open kunnen. Bovendien zijn het stellen en aansluiten van uw stacaravan de verantwoordelijkheid van de persoon die dit werk uitvoert, en vallen deze niet onder de fabrieksgarantie van uw stacaravan.

  Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

bottom of page